OPETTAJAT

karmapabanneriKarmapa on Karma Kagyu -koulukunnan ylin hengellinen johtaja. Ensimmäinen Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193) jätti pääoppilaalleen Pomdrakpalle kirjeen, jota käytettiin seuraavan Karmapan (Karma Pakshi, 1203-1283) tunnistamiseen. Karmapa siirsi seuraajilleen kaikki opetuksensa jotta perimyslinja säilyisi ehjänä. Tämä katkeamaton linja on jatkunut opettajalta oppilaalle aina nykypäiviin saakka, ja nykyiselle 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorjelle. Hän syntyi paimentolaisperheeseen vuonna 1985. Karmapaksi hänet tunnisti Tai Situ Rinpoche seurueineen edelliseltä Karmapalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. 12. Tai Situ Rinpoche ja Goshir Gyaltsabpa kruunasivat 17. Gyalwang Karmapan Lhasassa vuonna 1992. He toimittivat myös noviisivihkimyksen Lhasan pyhimmässä Jokhangin temppelissä. Myös Kiina hyväksyi hänet Gyalwang Karmapan seitsemänneksitoista inkarnaatioksi. Hän oli ensimmäinen aito tulku, jonka Kiina oli tunnustanut.

Karmapan läheisimmät opettajat elivät kuitenkin maanpaossa, eikä heillä ollut mahdollisuutta vierailla Tiibetissä uudelleen. Vuosituhannen vaihteessa Karmapa pakeni Tsurphun luostarista Tiibetistä ja haki turvapaikkaa Intiasta. Hän saapui Dharamsalaan Pohjois-Intiaan tammikuun 5. päivänä vuonna 2000 pakomatkan koettelemukset takanaan. Nykyisin hän elää Dharamsalassa Dalai Laman läheisyydessä ja opiskelee Tai Situ Rinpochen ja muiden korkeiden lamojen alaisuudessa.

Saapuminen seuraajien luo herätti paljon iloa, sillä monet voivat nyt suoraan kuunnella hänen opetustaan ja saada hänen siunauksensa. Kesäkuussa 2002 Dalai Lama vihki Karmapan virallisesti noviisimunkiksi (getsul-valat). Karmapa on tehnyt pyhiinvaellusmatkoja Intian pyhiin paikkoihin ja osallistunut suuriin vuosittaisiin buddhalaisiin tapahtumiin. 17. Karmapa tunnetaan viisauden ja myötätunnon ruumiillistumana, ja hänen seuraajansa pitävät häntä elävänä buddhana.

Vuodesta 2008 alkaen Karmapa on opettanut myös Intian ulkopuolella, Pohjois Amerikassa ja Euroopassa.

taisitubanneri

Nykyinen Tai Situ Rinpoche (s. 1954) on kahdestoista siinä inkarnaatioiden ketjussa, joka alkaa virallisesti 1300-luvulta. Hän on yksi hänen pyhyytensä 16. Gyalwa Karmapan lähimmistä oppilaista ja hänellä on keskeinen asema, kun tiibetinbuddhalaisuuden karma kagyu -perinnettä siirretään seuraavalle sukupolvelle.

Vuonna 1975 Tai Situ Rinpoche perusti Pohjois-Intiaan Palpung Sherab Ling nimisen luostarin, joka on tänä päivänä yksi karma kagyu-perinteen oppimisen ja harjoittamisen pääkeskuksista.

Tai Situ Rinpoche jatkaa edeltäjiensä dharmanharjoitusperinnettä. Buddhalaisena mestarina hän opettaa vuorostaan seuraavaa buddhalaisten mestareiden sukupolvea. Hän antaa opetuksia ja initiaatioita dharmakeskuksissa ja pitää usean vuoden mittaisia mahamudrakursseja, joihin sisältyvät karma kagyu -opetusten syvällisimmät ja pyhimmät aspektit

minguyrbanneri

Mingyur Rinpoche on korkeasti arvostettu tiibetinbuddhalaisen Karma Kagyu -koulukunnan opettaja ja mestari. Jälleensyntymäksi hänet ovat tunnistaneet 16. Karmapa ja Dilgo Khyentse Rinpoche. Mingyur Rinpoche syntyi Nepalissa vuonna 1975. 11-vuotiaana hän lähti Sherab Ling –luostariin, joka on 12. Tai Situpan perustama luostarikompleksi pohjois-Intiassa. 13-vuotiaana hän aloitti luostarissa perinteisen kolmen vuoden retriitin, josta valmistuttuaan hänet nimitettiin retriittimestariksi. 20-vuotiaana Mingyur Rinpoche sai Tai Situ Rinpochelta kutsun ryhtyä hänen vastuulliseksi edustajakseen Sherab Lingiin. Tänä aikana Mingyur Rinpoche perusti myös uuden luostariyliopiston, jossa itsekin suoritti opintoja. Nykyisin hän opettaa ympäri maailmaa buddhalaisissa keskuksissa. Kesäkuussa 2011 Mingyur Rinpoche aloitti kolme vuotta kestävän retriitin. 3.11.2015 Minguyr Dorje Rinpoche saapui erakkoretriitiltään takaisin Bodh Gayassa sijaitsevaan Tergarin luostariin ja opettaa jälleen maailmanlaajuisesti.

lamabanneri

Lama Rabsang syntyi vuonna 1968 esikoiseksi kuusilapsiseen maanviljelijäperheeseen Litangissa, Itä-Tiibetissä. Tuon ajan poliittinen tilanne kielsi kaiken uskonnon harjoittamisen alueella, ja myös paikallinen luostari oli raunioina. Tästä huolimatta Lama Rabsangilla oli vahva kutsumus henkisyyden harjoittamiseen, ja niinpä jo 11-vuotiaana hän opiskeli tiibetin kirjakieltä ja uskonnollisia tekstejä enonsa Lama Changchubin ohjauksessa. Muutamia vuosia myöhemmin, hieman ennen kuolemaansa Lama Changchub pyysi, että Lama Rabsangin kouluttamista jatkettaisi aikanaan luostarissa, ja jätti myös kaiken pyhän omaisuutensa hänelle.

Vuonna 1984, paikalliset päättäjät antoivat luvan kylän luostarin jälleenrakennustyön aloittamiselle. Koko yhteisö yhdisti voimansa, jotta temppeli saatiin valmiiksi vuoden kuluessa. Lama Rabsang oli kuitenkin vielä liian nuori luostariin liittyäkseen, ja niin hän auttoi kaikissa mahdollisissa askareissa 18 vuoden ikää odottaessaan. Täysi-ikäisyyden saavutettuaan hänet vihittiin munkiksi, ja hän sai jatkaa opintojaan Kunnianarvoisan Lama Chogyalin ohjauksessa. Vuonna 1989 hän oli vastaanottanut kaikki opetukset mitkä luostari pystyi tarjoamaan. Lama Rabsang tahtoi kuitenkin jatkaa opiskelua edelleen, ja näin hän teki päätöksen lähteä Tiibetistä kohti Intiaa.

Neljän kuukauden vaelluksen jälkeen Lama Rabsang saapui Nepaliin, missä maasta paenneet tiibetiläiset oppineet lähettivät hänet edelleen Intian Dharamsalaan, ja sieltä Tai Situ Rinpochen perustamaan Sherab Lingin luostariin. Vuoden kuluttua Lama Rabsangilla oli vihdoin mahdollisuus lähettää perheelleen kirje jossa hän kertoi olevansa elossa ja voivansa hyvin. Sherab Lingissä hän opiskeli pyhiä tekstejä, rukousrituaaleja, lamatanssia, musiikkia ja uhrauksia valmistautuen huolellisesti kolmivuotiselle Kagyu-perimyslinjan retriitille.

Vuonna 1993 hän aloitti retriitin Erittäin Kunnianarvoisan Mingyur Rinpochen ja retriittimestari Lama Tsultrimin ohjauksessa. Tämän jälkeen hän kävi läpi kahdeksan kuukautta kestäneen Kunrig-retriitin ja olisi mielellään jatkanut pidemmällekin, mutta tällöin Tai Situpa nimitti hänet luostarin kurinpidosta vastaavaksi munkiksi ja tässä asemassa hänen oli määrä pysyä lähes viiden vuoden ajan.

Vuonna 2001 Lama Rabsang saapui Britanniaan opiskellakseen englantia, ja valmistautui opettamaan buddhalaisuutta länsimaissa. Kuuden kuukauden kuluttua hän matkusti Tiibetiin vahvistaakseen henkisiä siteitä perheeseensä ja sikäläisiin luostarin jäseniin. Vuonna 2002 hän palasi jälleen Britanniaan liittyen kokopäiväisesti Birminghamin kielikoulun. Heinäkuussa 2004 Tai Situ Rinpoche nimitti Lama Rabsangin oppilaiden pyynnöstä opettajaksi Walesissa sijaitsevaan Palpung Changchub Dargye Ling-keskukseen. Lama Rabsang sai myös arvonimen Choje. Nykyisin Lama Rabsang on suurena innoituksen lähteenä kaikille niille jotka ovat hänet saaneet tavata. Hän työskentelee ahkerasti vakiinnuttaakseen länsimaihin puhtaan Palpung – perinteen, ja tarjoaa henkilökohtaista tukea ja ohjausta kaikille oppilailleen sekä Walesissa että Suomessa.

Lama K. Oulussa

 

Palpung-linjan ylin henkinen johtaja 12. Tai Situ Rinpoche on ystävällisyydessään päättänyt, että Suomen Palpung-keskuksen henkinen opettaja on kunnianarvoinen Lama Konchog Chhogyal. Lama on asettunut asumaan Suomeen ja on aloittamassa dharmatoimintaansa kaikkien olentojen  hyväksi. 

Lama Konchog syntyi vuonna 1971 Intiassa ja tuli Palpung Sherablingin luostariin vuonna 1983. Hän on saanut Palpung-perinteen mukaista perusopetusta muun muassa kieliopissa, perinteisten tekstien lukemisessa, kalligrafiassa, instrumenttien soitossa sekä rituaalitansseissa. Hänen opettajiaan ovat olleet  kunnianarvoisa Gyumer, kunnianarvoisa Tenam Shastri ja kunnianarvoisa Umze Tashi Tsewang, Vuosina 1985-1989 hän toimi Choyogina eli avustajana riiteissä (assitant of rites). Vuonna 1992 Chamgon Tai Situpa  vihki  hänet noviisimunkiksi. Vuosina 1992-1996 hän vastasi luostarin keittiön toiminnasta. 

Vuonna 1996 Lama Konchog aloitti opinnot Palpung Lungrig Jampal Ling Monastic College for Higher Buddhist Studies -opistossa. Hän opiskeli viittä päätekstiä kuten Vinayaa, Abhidharmaa, Madhyamakaa, sutria, logiikkaa sekä kommentaareja viiden vuoden ajan Khenpo Lotenin, Khenchen Tsultrim Namdakin, Khenpo Tashi Gyaltsenin ja Khewang Ati Sherabin johdolla. Vuosina 2001-2010 hän toimi Palpung Publication Housen vastaavana assistenttina, jolloin hän valmisti useita vanhoja tekstejä julkaistavaksi. 

Vuosina 2005-2009 Lama Konchog sai Chamgon Tai Situ Rinpochelta, Sangye Nyenpa Rinpochelta ja Yongey Mingyur Rinpochelta monia opetuksia ja voimansiirtoja. Hän on myös saanut Tai Situ Rinpochelta Shangpa Kagyu -opetuksia.

Vuosina 2010-2014 Lama Konchog  teki kolmen vuoden ja kolmen kuukauden retriitin Palpung Tingzin Gephel Lingissä. Chamgon Tai Situ Rinpochen, Yongey Mingyur Rinpochen ja retriittimestari Mana Tsering Gyalsenin ohjauksessa hän harjoitti muun muassa mahamudraa, Naropan kuutta joogaa sekä Valkoisen Taran, Vajravarahin, Vajrakilayan ja Amitabhan saddhanoita.  

Lamalta voi pyytää rukouksia esimerkiksi vaikeissa tilanteissa ja kun joku on kuollut tai kuolemassa. Pyydämme olemaan yhteydessä palpungfinland@gmail.com tai (+358 451 300434)

Pyydämme näissä tilanteissa tekemään lahjoituksen Lamalle, koska hän on munkki ja hänen toimeentulonsa perustuu tukijoiden lahjoituksiin